Löpande coachning standard

1 495 kr/mån
Standard passar dig som i grunden mår bra och har kommit igång med din träning och livsstilresa. Med detta medlemskap hjälper vi dig att fullfölja din träning och hälsoresa med kontinuerlig personlig coachning månadsvis.

Medlemskapet innehåller:

Bas funktionsmedicinsk konsultation eller screening 3 tillfällen/år
Analys och utredning av din coach
Personliga tränings och hälsoprogram
Coachning 1 tillfälle/månad
Kontakt och support via appen

Löpande coachning premium

Populär
2 695 kr/mån
Premium passar dig som har en eller flera kroniska sjukdomar eller smärtområden. Du behöver en djupare analys, stöd och coaching för att nå dina uppsatta mål.

Medlemskapet innehåller:

Djupare funktionsmedicinsk konsultation eller screening 3 tillfällen/år
Analys och utredning av din coach
Personligt program
Coachning 2 tillfälle/månad
Kontakt och support via appen

Starta medlemskap och läs villkor och avtal

Löpande coachning premium +

5 195 kr/mån
Premium plus är vårt mest avancerade program som riktar sig till dig som vill optimera din hälsa eller har mer komplexa symtom. Du har därför större behov av en tydlig stödstruktur med regelbunden coachning för att nå dina mål.

Medlemskapet innehåller:

Djupare funktionsmedicinsk konsultation eller screening 3 tillfällen/år
Analys och utredning av din coach
Personligt program
Coachning varje vecka
Kontakt och support via appen

Starta medlemskap och läs villkor och avtal